Garantie

Op alle nieuwe producten bieden wij standaard 2 jaar garantie, tenzij anders aangegeven. Zo kan het zijn dat bepaalde leveranciers een langere garantietermijn hanteren dan de standaard 2 jaar. Als dit bij ons aangegeven staat, dan is dit ook van kracht. Indien de fabrieksgarantie afwijkt van de wettelijke minimale garantie, dan nog blijven dezelfde wettelijke rechten die je als consument hebt m.b.t. de fabrieksgarantie, van kracht.
Wat valt niet onder garantie?
 • Gebroken schermen
 • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
 • Vocht- of waterschade
 • Val- of stootschade
Defect bij ontvangst:
Indien je product direct bij ontvangst niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. Zo kan de situatie snel worden opgelost. Bij het retour zenden van een artikel dat bij ontvangst niet (goed) functioneert, dient de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele en complete staat te worden teruggestuurd.
Garantievoorwaarden
 1. Alle door ons geleverde artikelen worden geleverd met 2 jaar standaard fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld.
 2. Dient een defect zich aan gedurende de eerste week na aankoop dan wordt het betreffende artikel direct kosteloos vervangen, mits het artikel voorradig / leverbaar is. (Tip:controleer/test je aankoop dan ook uitgebreid de eerste week)
 3. Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten zal Foto Schievink naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.  Mocht het zo zijn dat vervanging goedkoper is dan reparatie behouden wij het recht hiervoor te kiezen.
 4. Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
 5. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 6. Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten (behoudens de aansprakelijkheid      zoals in de door Foto Schievink gesloten verzekering inzake de wet productaansprakelijkheid is gedekt).
 7. Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of ondeskundig is behandeld.
 8. Het schoonmaken van sensoren valt niet onder de garantie. Bevinden zich in de LCD-display minder dan drie dode pixels dan valt dit niet onder garantie.
 9. Bij een eventueel defect dient het product, onder bijvoeging van een betalingsbewijs, en eventueel meegeleverd garantiecertificaat én originele doos, indien mogelijk, bij Foto Schievink aangeboden te worden. Je kunt het product uiteraard ook persoonlijk bij ons afgeven. Alvorens langs te komen of het product op te sturen, vul je eerst het in op onze website. Foto Schievink is niet verantwoordelijk voor eventuele schade,  ontstaan tijdens transport naar Foto Schievink.
 10. Verbruiksartikelen, zoals accu’s, cartridges, acculaders, tassen en batterijen, hebben een half jaar fabrieksgarantie tenzij anders bepaald door de importeur.
 11. Bij garantiereparaties zijn de portokosten van verzendingen naar Foto Schievink of fabrikant voor de zender. De retourzendingen naar de klant, binnen de Benelux, zijn voor rekening van Foto Schievink.
 12. Reparaties welke niet onder de garantie vallen en voor rekening voor de klant worden verricht, worden  onder rembours retour gezonden of kunnen worden opgehaald na het maken van een afspraak.
 13. Zendingen die naar Foto Schievink worden verstuurd onder vermelding van “portokosten voor ontvanger”, worden door Foto Schievink geweigerd en retour afzender gezonden.
 14. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die  de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur  verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.