Disclaimer

Disclaimer voor http://fotoschievink.nl

  • Foto Schievink Holding BV (Kamer van Koophandel: 24320487), hierna te noemen Foto Schievink, verleent u hierbij toegang tot http://fotoschievink.nl (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
    Foto Schievink behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

  • Foto Schievink spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
    De op onze website aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Foto Schievink.
    Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Foto Schievink.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Foto Schievink nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.